top of page

Bli fadder

Sett opp en fast månedlig betaling på 500 kr
til dette kontonr.: 9051.12.99151

Melding: "Fadderbarn"

(500 kr i mnd. dekker basisbehov
+ skoleutgifter)

bottom of page