top of page
tabitatrust__edited_edited.jpg

Tabita Trust

Støttesamtaler for deg som opplever utfordringer i livet.

Støttesamtaler

 

Av og til kan livet kjennes vondt og vanskelig. Da kan det være godt å dele livets utfordringer med en person som ikke er venn eller familie. På Tabitasenteret møter du mennesker som har høy fagkompetanse, men som først og fremst ønsker å være medmennesker. Tabitasenteret bygger på et kristent verdigrunnlag.

Våre mål er:

· Å se og møte hvert enkelt menneske – alle er forskjellige med ulike behov og utfordringer

· Å lytte, støtte og veilede. Den som kommer til samtale eier historien. Vi er respektfulle medmennesker som følger med et stykke av veien.

· Å være der så lenge vi trengs

· Å tenke på hele mennesket, å se sammenhengen mellom fysisk, psykisk, sosial og åndelig helse.

Priser

 

60 minutter: kr 700,-  / 500,- (honnør og studenter)

90 minutter: kr 900,- / 700,- (honnør og studenter)

Betalingsmåter: Faktura eller Vipps.

Avbestilling

 

Samtaler som ikke er avbestilt 24 timer før samtaletidspunkt faktureres.

Kontaktperson:

Marit Louise Grønvik
+47 932 21 570

bottom of page