top of page
tabitacreate_4 kopi.jpg

Tabita Create

Et nettverk for kristne kreative som ønsker å inspirere.

Om Tabita Create

Mange kreative mennesker vi møter, savner et sted hvor de kan treffe andre med gaver innenfor det kreative og kunstneriske landskapet. Å være kunstner eller drive med ulike kreative uttrykk kan være ensomt, og det å bli oppmuntret og heiet fram, samt møte andre med samme gave, er noe mange savner.

 

På Tabitasenteret ønsker vi å lage en plattform hvor kristne kreative kan møtes og inspirere hverandre. Vi ønsker å ha kreative samlinger, hvor den som vil kan dele sin vei med kunsten som uttrykk. I tillegg ønsker vi å legge til rette for plattformer på sosiale medier hvor kristne kreative kan promotere sin gave. Gjennom ulike kurs, utstillinger og promotering kan vi være med å løfte hverandre inn i det en elsker å gjøre.

 

Er du en kristen kreativ? Enten du lager musikk, kunst eller holder på med andre kreative uttrykk, er du hjertelig velkommen i vår Facebookgruppe Tabita Create, som er et samlingssted for kreative sjeler som tror på Jesus og ønsker å inspirere.

Kontaktperson:


Turid Einbu Gregersen
+47 990 40 339

bottom of page