top of page
10630702_355056384661946_619487082876474974_o.jpg

Vår historie

Visjonen om Tabitasenteret ble født fram gjennom en tidsperiode på 3-4 år fra 2010-2014. Gründer og leder ved Tabitasenteret, Marit Louise Grønvik, hadde jobbet med traumeutsatte i Midt-Norge siden 2002. Som traumefaglig veileder hadde hun jobbet blant annet på SMISO i Trondheim, Tiller DPS sitt psykoseteam, Betania Malvik sin traumeenhet og på Nordmøre krisesenter. Etter hvert vokste det seg fram et ønske om å møte også den åndelige helsen hos traumeutsatte i samtalerommet.

Etter oppsetningen av konsertforestillingen «En reise mot håp» fra 2014 hvor Marit Louise delte sin egen historie om traumer og håp, kom det stadig flere forespørsler om å tilby støttesamtaler, veiledning og kurs innen temaet «håp i etterkant av tap og traumer». I dette tidsrommet ble også visjonen om Tabitasenteret født.

Tabita var en barmhjertighetskvinne som levde for ca 2000 år siden. Hun gjorde mye
godt for mange, men ble selv rammet av sykdom og død. På samme måte som hun

ble reist opp, ønsker vi på Tabitasenteret å være med å løfte opp andre. Og på samme måte som Tabita ønsker også vi å vise barmhjertighet – et gammelt og sjeldent brukt ord i våre dager – men fortsatt like virksomt og tidsaktuelt.

 

Vi ønsker å gi håp og puste liv inn i ditt liv, dine visjoner og dine drømmer.

 

Etter å ha vært gjesteforeleser og hatt noen få klienter høsten og vinteren 2014, ble Tabitasenteret offisielt startet i februar 2015. Siden august 2015 har Marit Louise også vært tilknyttet et arbeid for flyktningkvinner i Rwamwanja flyktningeleir i Uganda. Først gjennom organisasjonen Refugee Alliance – senere Brave Heart. I 2018 da Brave heart la ned sitt arbeid i Uganda valgte Marit Louise å videreføre kvinnearbeidet under foreningen Tabita Go som er en av Tabitasenteret sine «greiner». Gjennom Tabita Go får kvinner i Rwamwanja Refugee settlement delta på kurs i «Håp i etterkant av traumer», identitet og livsmestring.

Tabitasenteret har vært invitert inn i mange ulike arenaer med sine kurs. Noen av disse har vært: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Novemberkonferansen til Kirkelig Ressurssenter, ulike messer for verdighet i tillegg til håpskvelder i ulike sammenhenger. Bredden har vært spennende, og etter hvert har også lokale skoler vist interesse.

Fra å ha et tydelig fokus på traumehåndtering med hovedsakelig veiledning, støttesamtaler og kurs de første årene, har senteret nå blitt et bredere senter med tanke på innhold. Bistand og misjon har fått større plass, og vårt ønske er at Tabitasenteret kan bli et møtested med ulike plattformer for vår visjon.

De to første årene var det kun støttesamtaler (Tabita Trust) og undervisning gjennom kurs og seminarer (Tabita Teach) på Tabitasenteret. Etter hvert som bistand og misjon kom inn i bildet, ble Tabita Go en ny gren på treet. Gjennom ulike arrangement og konserter for å samle inn penger og profilere vårt arbeid i Tabita Go, har vi sett behovet for plattformer også for kunstnere, musikere og artister som ønsker å gi håp og puste liv inn i drømmer og visjoner til andre mennesker. På bakgrunn av dette er det nå to nye tilskudd, Tabita Create — Et nettverk for kristne kreative som ønsker å inspirere og Tabita Happen — ulike arrangement med mål om å gi varme, håp og inspirasjon.

 

Siden 2021 har Tabitasenteret vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag Norge, en paraplybevegelse med en tydelig kristen forankring. Selv om vi fortsatt står på egne ben organisatorisk, er det en trygghet å stå tett inntil en bevegelse som UiO.  

bottom of page