top of page

HVA ER ET TRAUME?

Vi i Tabitasenteret hjelper mennesker med å bearbeide traumer og tap, men hva er egentlig et traume og hva gjør det med oss?

"Trauma is not what happens to you, it's what happens inside you as a result of what happens to you"

– Gabor Mate

TRAUME

Et traume er en emosjonell og psykologisk vedvarende reaksjon på en ubehagelig eller skremmende opplevelse. Det kan skyldes en enkelthendelse eller være et resultat av langvarig eksponering for stressende situasjoner. Når vi blir fysisk skadet, kan det oppstå et ytre sår som blør og trenger å renses, pleies og leges – et traume er som et indre sår som oppstår når vi har opplevd noe krevende. Det trenger også å renses; rase, gråte og fortelle - det trenger å pleies; omsorg, samtale, terapi og undervisning, og det trenger å leges; forsone seg med fortiden, akseptere nåtiden og se fremover.

Eksempler på hendelser som kan skape et traume:

· Voldelige hendelser
· Ulykker
· Overgrep/mishandling - seksuelt, fysisk, psykisk, åndelig

· Tap av relasjoner gjennom død eller alvorlige relasjonsbrudd
· Mobbing
· Være vitne til at andre utsettes for vold, skade eller død

· Krig og konflikt
· Naturkatastrofer

 

Typer av traumer inkluderer:
 

Akutt traume: Resultat av en enkel hendelse, som en alvorlig ulykke, et overfall, eller en naturkatastrofe.


Kronisk traume: Oppstår fra langvarig eller gjentatt eksponering for stressende situasjoner, som vold i hjemmet, krig, eller langvarig mobbing.
 

Kompleks traume: Kombinasjon av flere traumatiske hendelser, ofte av en alvorlig natur, som kan inkludere barndoms-mishandling eller langvarig seksuelt misbruk.

UMIDDELBARE REAKSJONER

Når noe skremmende eller stressende skjer, reagerer kroppen vår automatisk for å beskytte oss. Dette er noe som skjer veldig fort, og som vi ikke styrer selv. Disse reaksjonene kan deles opp i fire forskjellige kategorier, også kjent som de fire F-ene: fight (kjempe), flight (flykte), freeze (fryse) og fawn (tilpasse, overgi seg).

Fight

FIGHT / KJEMPE

Vi reagerer fysisk, musklene aktiveres.
Eks. Slåing, roping, sinneutbrudd.
Kroppen din gjør seg klar til å kjempe mot faren for å beskytte deg.

Flight

FLIGHT / FLYKTE

Vi rømmer fra situasjonen, enten fysisk eller psykisk.
Eks. Vi løper bort og gjemmer oss, eller vi kobler oss fra virkeligheten og begynner å fokusere på noe annet.
Kroppen din prøver å få deg vekk fra faren så raskt som mulig.

Freeze

FREEZE / FRYSE

Vi blir så redde at vi ikke kan bevege oss eller gjøre noe.
Eks. Vi står helt stille uten å verken røre oss eller si noe, eller vi spiller død

Kroppen din prøver å holde deg usynlig for faren ved å være helt stille.

Fawn

FAWN / TILPASSE, OVERGI SEG

Når du prøver å gjøre det skumle mindre farlig ved å være ekstra snill eller samarbeide.
Eks. Vi prøver å være veldig hyggelige for å få situasjonen til å roe seg.
Kroppen din prøver å unngå fare ved å blidgjøre den som er skremmende, slik at de ikke skader deg.

Frykten vi opplever ved en skremmende situasjon varsler kroppen om at den trenger å beskytte seg, da er disse overlevelsesmekanismene svært nyttige. Det som skjer ved et traume, er at vi fortsetter å leve i disse overlevelsesmekanismene selv om faren er over. 

SYMPTOMER

Traumer kan føre til langsiktige psykiske helseproblemer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, og angstlidelser. Det kan også påvirke relasjoner, arbeidsliv og generelle livskvalitet. Folk som har opplevd traumer kan slite med å etablere tillit og føle seg trygg i sine omgivelser.

“Trauma survivors have symptoms instead of memories”

– Harvey, 1990

FØLELSESMESSIGE SYMPTOMER
 

 • Angst

 • Frykt

 • Sinne

 • Sorg

 • Gråt

 • Latter

 • Nummenhet

 • Skyldfølelse eller skam

FYSISKE SYMPTOMER
 

 • Søvnvansker

 • Utmattelse

 • Hodepine

 • Muskelspenninger

 • Kronisk smerte, eks. i muskler og skjelett 

 • Mageproblemer

 • Kvalme

 • Svetting

 • Skjelving

 • Munntørrhet

 • Hjertebank

 • Nummenhet, manglende smertefølelse
   

KOGNITIVE SYMPTOMER
 

 • Konsentrasjonsvansker

 • Forvirring 

 • Desorientering

 • Lettskremthet

 • Vaktsomhet

 • Uvirkelighetsfornemmelse

 • Detaljhukommelse

 • Glemskhet

 • Flashbacks eller påtrengende minner
   

ADFERDSMESSIGE SYMPTOMER
 

 • Tilbaketrekking fra sosiale situasjoner, isolasjon

 • Rastløshet

 • Tåketilstand

 • Unngåelse av påminnelser om hendelsen

 • Misbruk av stoffer eller alkohol 

 • Suicidal

Dette er bare noen av mange mulige symptomer på et traume. Man kan rett og slett miste helt livsgnisten og bli fysisk dårlig.

TRIGGERE

En trigger er noe som minner oss om en tidligere traumatisk eller stressende hendelse og utløser en følelsesmessig og/eller fysisk reaksjon. Dette kan være en situasjon, lyd, lukt, ord, eller noe annet som vekker minner eller følelser knyttet til tidligere hendelser. Når vi blir trigget varsles amygdala som fungerer som hjernens alarmsentral om at det er fare på fære selv om traumehendelsen skjedde for lenge siden, og vi kan oppleve å reagere med en eller flere av de fire F-ene, og/eller symptomer som nevnt ovenfor som om faren skulle utspille seg i nåtid. Eksempler på triggere:

Triggere

Når vi blir trigget er det nyttig å bli bevisst på at man er i en trigget tilstand og avsløre triggeren. Vi må hjelpe hjernen å forstå at det er nåtid og at vi er trygge. Dette kan en gjøre ved å vekke sansene, slik som å bevege seg litt, trampe litt i gulvet og kjenne at en har bakkekontakt, kjenne på ting, se seg rundt etc.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Det å gå med traumereaksjoner kan være både krevende og ensomt. Vi tilbyr støttesamtaler, undervisning og veiledning innen traumer, tap og livsmestring som kan gi deg nøkler og verktøy til å bearbeide det du har opplevd. Vi ønsker at du skal kunne føle deg rustet til å stå i utfordrende situasjoner, gjenerobre livet ditt og få et nytt håp for fremtiden.

 

Ønsker du hjelp eller mer informasjon? Ta kontakt med oss!

bottom of page