top of page

OM TABITASENTERET

Et nytt håp i etterkant av

traumer og tap

Tabitasenteret er et kristent ressurssenter som tilbyr samtaler, undervisning og bistandsarbeid innen traume, tap og livsmestring for kvinner over hele verden med et mål om frihet og et nytt håp for fremtiden. Tabitasenteret ligger på Heimdal i Trondheim og er tilknyttet Ungdom i Oppdrag, Norge.

Våre fokusområder er å:

 

· Bearbeide historie
· Gjenerobre identitet
· Håndtere relasjoner
· Oppdage og fungere i livskall

Avdelinger

TABITA TRUST · Støttesamtaler
TABITA TEACH · Undervisning
TABITA GO · Traumehjelp og bistandsarbeid

IMG_0126.jpg

NAVNET TABITA

Tabita, også kjent som Dorcas på gresk, var en barmhjertighetskvinne vi kan lese om i bibelen i Apostlenes gjerninger 9:36-42. Tabita bodde i byen Joppe, dagens Jaffa i Israel. Hun beskrives som en disippel av Jesus som gjorde mye godt for andre. Hun var særlig kjent for å lage klær til enkene der hun bodde og ta seg av de fattige.

 

Historien om Tabita tok en dramatisk vending da hun ble syk og døde. Hennes venner og de lokale kristne var fortvilet og sendte bud etter apostelen Peter, som oppholdt seg i nærheten. Da Peter kom til Joppe, fant han de sørgende enkene som gråt og viste ham de klærne Tabita hadde laget til de. Peter ba for Tabita, og hun ble mirakuløst gjenopplivet. Det ble en oppstandelse av håp for alle enker da hun ble reist opp fra de døde. Hun ble gitt en ny sjanse, og kunne fortsette å forandre liv med sin kjærlighet og sine gode gjerninger.

Tabita er vårt forbilde i det å gjøre godt mot de som trenger det mest, og et sterkt håpssymbol i at det finnes en sjanse til i etterkant traumer og tap. Hun led av sykdom og møtte døden, hun mistet seg selv og gjenoppsto. Vi kan oppleve å "dø" psykisk, åndelig og sosialt. Tabita er et symbol på at selv om vi har vært nede for telling, kan vi bli reist opp igjen fra det dypeste mørket og gjenerobre en ny livsglede og gjøre en forskjell for andre.

SYMBOLET SOMMERFUGL

Sommerfuglen er et kraftfullt symbol på frihet, forvandling og håp. Denne symbolikken stammer fra sommerfuglens livssyklus – fra larve til puppe og deretter til voksen sommerfugl. Selv etter en mørk periode med tilsynelatende stagnasjon eller tilbakegang (som i puppestadiet), kan det oppstå en ny, lysere fase i livet der man kommer ut sterkere og vakrere enn før. 

For Tabitasenteret, som jobber med kvinner som har opplevd traumer og tap, er sommerfuglen et symbol på den forvandlingen vi håper å se hos dem. Den representerer reisen fra smerte til helbredelse, fra begrensninger til frihet, og fra håpløshet til nytt håp. Gjennom vår støtte og veiledning, søker vi å hjelpe kvinner med å forvandle sine liv og finne skjønnhet og styrke i sine egne reiser mot en lysere fremtid.

LEDER FOR TABITASENTERET

Marit Louise Grønvik

Marit Louise Grønvik har startet og er leder for Tabitasenteret. Hun er mor til fire gutter og bosatt på Heimdal i Trondheim. Hun er sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og hun har bred erfaring både i privat og offentlig helsevesen. 

 

Arbeidspraksis:

· Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag – Faglig veileder

· Nordmøre Krisesenter – Sosionom

· Tiller DPS sitt psykoseteam – Miljøterapeut

· Traumeenheten ved Betania Malvik – Miljøterapeut

· Beredt kompetanse- Veileder 

· Rabita -barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger – Miljøterapeut

 

Marit Louise var prosjektleder i opprettelsen av lavterskeltilbudet ”Hjerterommet” som drives av Trondheim Samtalesenter. I tillegg er hun initiativtaker og eier av konsertforestillingen "En reise mot håp" som har hatt oppsetninger i ulike deler av landet med tematikken «Hvordan finne håp etter å ha gjennomlevd seksuelle krenkelser.»

TEAM

HISTORIEN BAK TABITASENTERET

Visjonen om Tabitasenteret ble født fram gjennom en tidsperiode på 3-4 år fra 2010-2014. Marit Louise Grønvik, hadde jobbet med traumeutsatte i Midt-Norge siden 2002. Som traumefaglig veileder hadde hun jobbet blant annet på SMISO i Trondheim, Tiller DPS sitt psykoseteam, Betania Malvik sin traumeenhet og på Nordmøre krisesenter. Etter hvert vokste det seg fram et ønske om å møte også den åndelige helsen hos traumeutsatte i samtalerommet.

Etter oppsetningen av konsertforestillingen «En reise mot håp» fra 2014 hvor Marit Louise delte sin egen historie om traumer og håp, kom det stadig flere forespørsler om å tilby støttesamtaler, veiledning og kurs innen temaet «håp i etterkant av tap og traumer». I dette tidsrommet ble også visjonen om Tabitasenteret født.

Tabita var en barmhjertighetskvinne som levde for ca 2000 år siden. Hun gjorde mye godt for mange, men ble selv rammet av sykdom og død. På samme måte som hun ble reist opp, ønsker vi på Tabitasenteret å være med å løfte opp andre. Og på samme måte som Tabita ønsker også vi å vise barmhjertighet – et gammelt og sjeldent brukt ord i våre dager – men fortsatt like virksomt og tidsaktuelt.

 

Etter å ha vært gjesteforeleser og hatt noen få klienter høsten og vinteren 2014, ble Tabitasenteret offisielt startet i februar 2015. Siden august 2015 har Marit Louise også vært tilknyttet et arbeid for flyktningkvinner i Rwamwanja flyktningeleir i Uganda. Først gjennom organisasjonen Refugee Alliance – senere Brave Heart. I 2018 da Brave heart la ned sitt arbeid i Uganda valgte Marit Louise å videreføre kvinnearbeidet under foreningen Tabita Go som er en av Tabitasenteret sine «greiner». Gjennom Tabita Go får kvinner i Rwamwanja Refugee settlement delta på kurs i «Håp i etterkant av traumer», identitet og livsmestring.

Tabitasenteret har vært invitert inn i mange ulike arenaer med sine kurs. Noen av disse har vært: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Novemberkonferansen til Kirkelig Ressurssenter, ulike messer for verdighet i tillegg til håpskvelder i ulike sammenhenger. Bredden har vært spennende, og etter hvert har også lokale skoler vist interesse.

Fra å ha et tydelig fokus på traumehåndtering med hovedsakelig veiledning, støttesamtaler og kurs de første årene, har senteret nå blitt et bredere senter med tanke på innhold. Bistand og misjon har fått større plass, og vårt ønske er at Tabitasenteret kan bli et møtested med ulike plattformer for vår visjon.

De to første årene var det kun støttesamtaler og undervisning gjennom kurs og seminarer på Tabitasenteret. Etter hvert som bistand og misjon kom inn i bildet, ble Tabita Go en ny gren på treet.

 

Siden 2021 har Tabitasenteret vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag Norge, en paraplybevegelse med en tydelig kristen forankring. Selv om vi fortsatt står på egne ben organisatorisk, er det en trygghet å stå tett inntil en bevegelse som UiO.  

bottom of page