top of page
IMG_6347.jpg

TABITA GO

Tabita Go er en kristen trøndersk hjelpeorganisasjon som tilbyr traumehjelp og bistand til vanskeligstilte kvinner og flyktninger over hele verden.

  • Facebook

Slik som sommerfuglen flyr fra blomst til blomst, flyr vi dit vi trengs mest med verktøy for å bearbeide traumer og tap og et budskap om frihet og et nytt håp i Jesus.

OM TABITA GO

Tabita Go er en kristen trøndersk hjelpeorganisasjon som ble opprettet i mars 2018. Etter at lederen for organisasjonen, Marit Louise Grønvik, hadde vært med Braveheart ut fra høsten 2015 ble hun etter hvert ansatt og var det fram til januar 2018. Av ulike årsaker valgte Braveheart å legge ned sin avdeling i Uganda. Marit Louise tok avgjørelsen om å videreføre arbeidet under et eget lokalt styre i Trondheim, og Tabita Go ble født.

 

Tjenesten i Uganda har bestått av kvinnekonferanser med traumekurs i flyktningleiren Rwamwanja cirka to ganger i året siden juni 2018. I tillegg ble kvinnesenteret Tabita Home bygget i leiren våren 2019. Her har det blitt gjennomført skoproduksjonskurs, ledertrening, team-samlinger og bibelkurs. På teamturene til Uganda har det også vært husbesøk i flyktningleiren med donasjoner av mat og klær til enker og andre sårbare kvinner med barn. Vi har arrangert barnedager med utdeling av mat og gaver fra Norge, i tillegg til flere traumekurs på krisesenteret Arise i Kampala og i en annen landsby i Uganda. Vi har også hatt en fadderordning for en enke og hennes barn som har dekket livsopphold, mat, medisiner og skole.

TIMELINE

2018-2023

KAPITTEL 1: UGANDA OG BRASIL

I januar 2024 ble valget tatt om å fokusere på andre områder enn Uganda. Etter en årrekke med traumekurs og investering inn i kvinnene i Rwamwanja og Uganda ble andre dører åpnet for oss inn i andre områder med store behov og vi valgte å sluttføre vår del av arbeidet og videreføre det vi hadde startet til den lokale kirken i leiren.

 

Veien videre nå går til Thailand, nærmere bestemt traumekurs for misjonærkvinner fra ulike asiatiske land som er vurdert som lukkede land med tanke på utøvelse av kristen tro. Organisasjonen Blitz er døråpner for oss til Thailand sammen med Ethnos Asia ministries. Disse kvinnene kommer reisende fra de ulike landene.  Tabita Go dekker utgifter og organiserer dette i samarbeid med organisasjonen Debora Project som er en organisasjon for kvinner i Asia som er tilknyttet Etnos Asia ministries. Ved å samle kvinnene i Bangkok kan vi ha reatreat og traumekurs i tryggere omgivelser. I tillegg holder Tabita Go traumekurs på grensen til Myanmar for flyktninger fra Karen-folket.

 

Videre er vi også invitert til Zanzibar i Tanzania sammen med Norea mediemisjon og Håpets kvinner. Også her blir fokuset på traumeundervisning og gjenopprettelse for kvinner i disse områdene.

 

Slik som sommerfuglen flyr fra blomst til blomst, flyr vi dit vi trengs med et budskap om frihet fra traumer og tap og et nytt håp for fremtiden i Han som er selve håpet, nemlig Jesus Kristus.

 

Tabita Go driver sitt arbeid gjennom donasjoner fra faste givere og inntekter fra vår- og høsbasarer, konserter, sommermarkeder og julemesser.

TIMELINE

2024-D.D

KAPITTEL 2: VEGEN VIDERE

ØNSKER DU Å STØTTE OSS?

VIPPS

Vipps ønsket beløp til 
#529205

BANK

Overfør ønsket beløp til konto: 9051.12.99151

FAST GIVER

Klikk HER for å bli
fast giver

HVOR VI HAR VÆRT

Uganda

Brasil

VIL DU VÆRE MED UT?

Har du en misjonær i magen? Eller har du traumekompetanse? Det er mulig å være med på våre turer, gjerne ta kontakt!

STYRET I TABITA GO

Styret i Tabita Go består av: Marit Louise Grønvik, Marion Kristina Winsnes, Turid Einbu Gregersen, Mette Eide, Bente Denstad og Solveig Melø.

bottom of page